Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

joannab
4742 c421 420
Reposted fromtfu tfu viafelicka felicka

March 09 2017

joannab
6738 2ba0 420
Reposted frombiru biru viastonerr stonerr

February 24 2017

joannab
2075 04cf 420
great party table
joannab
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viagoanywherewithme goanywherewithme

February 22 2017

joannab
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viasavanna savanna

February 16 2017

joannab
1534 5e2d 420
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viaPicki91 Picki91
joannab
Reposted fromthetemple thetemple viaPicki91 Picki91

February 13 2017

joannab
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir

July 10 2015

The Color Thesaurus

tangy-san:

moirakatson:

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

All from Ingrid’s Notes on Wordpress, direct link here.

thank the lord oh my

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
2725 ade8 420

writing-system:

Illuminati Cipher
Augustin Barruel
1798

Source

Reposted frombwana bwana viastonerr stonerr

July 09 2015

joannab

July 08 2015

joannab
2186 0f90 420
Reposted fromlavelinier lavelinier viaSTYLTE STYLTE
joannab
joannab
9770 9941 420
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viamefir mefir
joannab
7926 01d7
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viamefir mefir
8682 215f
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viastonerr stonerr

July 06 2015

joannab
Reposted fromx70b1 x70b1 viaPicki91 Picki91

July 05 2015

joannab

July 02 2015

joannab
6874 e6e7 420
joannab
W ogóle: nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i... czekanie, czekanie, czekanie!
— Gombrowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl